در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اقتصاد مقاومتی با طعم برادری شیعه و سنی

اقتصاد مقاومتی با طعم برادری شیعه و سنی

کارخانه نسیم شمال گنبد زمینه اشتغال 250 نفر از اهالی شیعه و سنی گنبد را فراهم کرده است و اعضای کاروان به همراه کارگران این کارخانه در پایان عکس یادگاری گرفتند.

خبر |

اقتصاد مقاومتی با طعم برادری شیعه و سنی

اقتصاد مقاومتی با طعم برادری شیعه و سنی

کارخانه نسیم شمال گنبد زمینه اشتغال 250 نفر از اهالی شیعه و سنی گنبد را فراهم کرده است و اعضای کاروان به همراه کارگران این کارخانه در پایان عکس یادگاری گرفتند.

خبر |

« ۱  ۲
۲ از ۱۴ نتیجه
۲ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰