در حال بارگذاری ...
 • اقتصاد مقاومتی با طعم برادری شیعه و سنی

  کارخانه نسیم شمال گنبد زمینه اشتغال 250 نفر از اهالی شیعه و سنی گنبد را فراهم کرده است و اعضای کاروان به همراه کارگران این کارخانه در پایان عکس یادگاری گرفتند.

  به گزارش پایـگاه جوان انقلابی ؛ به نقل از روابط عمومی اتحادیه بین المللی امت واحده اعضای شاخه گلستان کاروان سرزمین برادری در ادامه برنامه‌های خود در استان گلستان به بازدید از کارخانه نئوپان گنبد به عنوان نماد وحدت و برادری شیعه و سنی در حوزه اقتصاد و تولید ملی پرداختند.

  ـ

  در ابتدای این بازدید کارگران خوش ذوق این کارخانه به بهانه حضور مصطفی رحماندوست شاعر شعر «صد دانه یاقوت دسته به دسته» با خواندن دسته جمعی و غافلگیرانه شعر «صددانه تخته، دسته به دسته، بانظم و ترتیب، یکجانشسته» به استقبال اعضای کاروان رفتند.

  ـ

  در ادامه این بازدید آقای عبدالجلیل گوگلانی روابط عمومی شرکت چوب شمال نیز گفت: همانطورکه مراحل خردشدن چوب‌ها در این شرکت را دیدید ما هم منیت‌ها و خودخواهی‌ها را ​خرد کردیم و شیعه و سنی کنار هم با صلح و آرامش و برادری برای سازندگی و پیشرفت کشور تلاش می‌کنیم.  

  ـ

  کارخانه نسیم شمال گنبد زمینه اشتغال 250 نفر از اهالی شیعه و سنی گنبد را فراهم کرده است و اعضای کاروان به همراه کارگران این کارخانه در پایان عکس یادگاری گرفتند.
  نظرات کاربران