در حال بارگذاری ...
  • راه اندازی گروه تلگرام دوره رسانه باشگاه باران

    با توجه به نیاز به هماهنگی و هم افزایی در فضای آموزشی بین فراگیران دوره رسانه، گروه تلگرامی باشگاه باران راه اندازی گردید.

    لازم به ذکر است که برخی از اساتید دوره رسانه نیز در این گروه حاضر و آماده پاسخگویی به سؤالات عزیزان می باشند.

     
    نظرات کاربران